Domov

Pravila nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Estetska poravnava zob z nevidnim zobnim aparatom”, je Emazing d.o.o. (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 1. novembra pa do vključno 22. decembra 2023 na tej povezavi. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji ali tujini. Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki izpolnijo obrazec s pravilnimi kontaktnimi podatki in ga odpošljejo. Udeleženci nagradne igre sprejmejo pravila sodelovanja in so jih dolžni upoštevati.

3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Nagradna igra poteka od 1. 11. 2023 do vključno 22. 12. 2023 do 23:59. Izbor zmagovalca bo izveden v tednu od 25. 12. 2023 do 29. 12.2023. V izboru bodo upoštevani vsi, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Zmagovalec bo razglašen na spletnem mestu https://www.primadent.si/nagradna-igra ter na Facebook strani in Instagramu. Zmagovalca bomo tudi obvestili prek telefona in e-maila posredovanega v obrazcu.

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko, v primeru zmage,  njihovo ime in priimek objavimo na zgornjih portalih.

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada je v dogovoru z organizatorjem prenosljiva, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrada:

Nagrada je 1x estetska poravnava zob z nevidnim zobnim aparatom VinciSmile, ki obsega začetni posvet s pripravo načrta zdravljenja in skeniranjem zob ter izdelavo opornic (do 25 korakov).

5. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

6. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.  Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in Instagram stranise pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Pogoj za izročitev nagrade: zmagovalec se ob izročitvi nagrade strinja s podajo kratke izjave, prav tako pa dovoljuje spremljanje poteka zdravljenja prek fotografij in kratkih videoposnetkov.

7. Obdelava in varstvo osebnih podatkov

Osebe, se s sodelovanjem v nagradni igri (izpolnjenim obrazcem na spletnem mestu) strinjajo s politiko zasebnosti podjetja ter z vsemi členi pravil nagradne igre. Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih je opisano v politiki zasebnosti podjetja. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati. Kadarkoli lahko sodelujoči podjetje kontaktira na e-naslov info@primadent.si. Organizator bo osebne podatke uporabil za namene izročitve nagrade, občasno pa bo udeležencem posredoval tudi novičke. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

7. Končne določbe

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletnem mestu Primadent. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal.

Objavljeno, 30. 10. 2023